Liczba odsłon: 1606289

Aktualności / Uwaga klasa 8B - 13-16.10.2020r. zajęcia zdalne


Zgodnie z zaleceniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie zajęcia stacjonarne w klasie 8B zostają od 13.10.2020r. (wtorek) zawieszone i wprowadza się zdalne nauczanie do 16.10.2020r.  Prosimy o zachowanie obostrzeń do 18.10.2020r. (niedziela)

Pozostała część szkoły będzie pracowała w trybie stacjonarnym.

Zaleca się, aby opiekunowie sprawujący prawną (faktyczną) pieczę nad dziećmi prowadzili obserwację ich stanu zdrowia pod kątem objawów choroby COVID-19. Wskazane jest również, by uczniowie ograniczyli kontakty z otoczeniem z powodu zagrożenia przeniesienia zachorowania na inne osoby.

Obowiązuje normalny plan lekcji, materiały będą przesyłane przez e-dziennik i prowadzone w aplikacji Ms.Teams.

Dyrektor SP8

Wszystkie publikowane treści chronione są prawami autorskimi należącymi do SP8, któremu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 1994r. Nr 24, poz. 83, z późn. zm.), jako autorowi przysługuje wyłączne prawo do korzystania z nich i rozporządzania nimi. Rozpowszechnianie treści za pomocą jakiejkolwiek metody poligraficznej czy elektronicznej, jak i ich przerabianie, odsprzedawanie i upublicznianie, bez pisemnej zgody autora, jest zabronione.

  • Data aktualizacji: 2024-04-18 20:26
  • |
  • Licznik odwiedzin: 6 984 292